In de nieuwsbrief van december 2016 is aangekondigd dat de Stichting Vrienden van de Marinierskapel over moet gaan op een andere manier van donatie innen. De banken gaan stoppen met de acceptgiro’s. 2017 is het laatste jaar waarvoor u van ons een acceptgiro hebt ontvangen.

Er zijn dan twee mogelijkheden:
1) automatische incasso. Minimale donatie bedraagt € 12,50 per jaar
2) U ontvangt van ons een factuur met het door u toegezegde bedrag

1) Bij deze nieuwsbrief treft u een incassomachtiging aan. Wanneer u deze machtiging invult, ondertekent en terugstuurt aan de penningmeester hoeft u verder niets meer te doen. Terugsturen is mogelijk via de post naar onderstaand adres of via email: penningmeester.svmk@gmail.com . De door u toegezegde donatie zal jaarlijks in de maand januari van de door u opgegeven rekening worden afgeschreven. Hierdoor bent u verzekerd van betaling en kunt u altijd profiteren van de voordelen van uw donateurschap.

U kunt hier de incassomachtiging downloaden


Wanneer u het niet eens bent met een incasso heeft u altijd 56 dagen het recht deze terug te draaien. Vult u ook uw emailadres in op het machtigingsformulier. Dat helpt ons om snel en adequaat nieuwtjes en informatie met u te delen.
2) Het is ook mogelijk om niet te kiezen voor automatische incasso en jaarlijks een factuur te ontvangen. Dit betekent voor de penningmeester extra werk en extra kosten omdat voor overschrijvingen altijd aan de bank betaald moet worden. Dat is de reden dat het bestuur genoodzaakt is om bij betaling met een factuur een extra bedrag van € 1,50 in rekening te brengen.

De hierboven aangegeven wijzigingen zijn van kracht vanaf 1 januari 2018. Om een en ander op de juiste manier in de administratie te kunnen verwerken verzoek ik u om, wanneer u gebruik gaat maken van de automatische incassoregeling, uw machtiging uiterlijk 31 mei 2017 terug te sturen. Ik heb dan voldoende tijd om de administratie aan te passen.
Wanneer u hierover nog vragen heeft kunt u deze altijd stellen via penningmeester.svmk@gmail.com . Wanneer u niet beschikt over internet mag u ook telefonisch contact opnemen via tel.nr. 010-4827415.

Penningmeester St. Vrienden van de Marinierskapel
Zevenoord 60
3079 MG Rotterdam