Bestuur

 

 

J.J van Weering : Voorzitter

G.T.J. Aben : Secretaris

C. Tulp : penningmeester

J. Kleemans : Lid

Jacob Hoekstra : Lid

H.J.C. Tien : Dirigent MARKAP (QQ)

C.J. Knegjens : Commandant MARKAP (QQ)

M. van der Schoot : Namens de MARKAP