Home

Bestuur | Geschiedenis | Links

Cd verkoop | Nieuwsbrief | Contact

Jubileumboek

Donateur worden


schildje svmk

 

Incassomachtiging aan
Stichting Vrienden van de Marinierskapel

maak a.u.b. uw keuze

Vul a.u.b. uw naam in

vul a.u.b. uw adres in

vul a.u.b. uw postcode in

vul a.u.b. uw woonplaats in

vul a.u.b. uw telefoonnummer in

vul a.u.b. uw emailadres in

Incassant: Penningmeester Stichting Vrienden van de Marinierskapel
IBAN: NL71 INGB 0004 8380 72
Incassant ID: NL50ZZZ411289140000
Betalingsgegevens: Betaling inzake jaarlijkse donatie

Bedrag € (minimaal € 19,45 per jaar)

Vul het bedrag in a.u.b.

Vul het bankrekeningnummer in a.u.b.

Digitale handtekening: Door het verzenden van dit formulier verleent de invuller hierbij tot wederopzegging (per e-mail aan de penningmeester) machtiging aan de incassant om het betreffende bedrag jaarlijks in de maand januari af te schrijven van de bankrekening van de invuller.
Als de invuller het niet eens is met de afschrijving heeft hij 56 dagen de tijd om de bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Klik voor het verzenden op de datum van vandaag voor akkoord a.u.b.


Vul de datum in a.u.b.