Geschiedenis


Het doel van de in 1985 opgerichte stichting is om meer bekendheid te geven aan de verrichtingen van de Marinierskapel, hetgeen o.a. wordt bereikt door:

- 'Vriendenconcerten' in verschillende concertzalen in het land,
- Play-ins', waarbij iedereen die een instrument bespeelt mee mocht spelen met het
orkest,
- het uitbrengen van enkele boekwerkjes, o.a. “Het wel en wee van een muzikant ter zee”
- het aanbieden van de mogelijkheid uitgekomen cd's te verkrijgen,
- het bemiddelen bij het verkrijgen van toegangskaarten voor het jaarlijks korpsconcert en de Nationale Taptoe,
- het organiseren van Open Dagen waarbij het publiek de gelegenheid krijgt naar
verschillende ensembles te luisteren in de van Ghentkazerne en in kontakt te komen met
de muzikanten en gezamenlijk de nasi maaltijd te gebruiken,
- recent het organiseren van bezoeken van generale repetities in de Stolwijkstraat te
Rotterdam
- en niet te vergeten het uitbrengen van de Nieuwsbrief 'Tussen de Maten' welke drie maal
per jaar verschijnt. 

Het lidmaatschap bedraagt minimaal € 12,50 per jaar; aanmelding via het inschrijfformulier

Als initiatiefnemer tot de oprichting in 1985 van de Vrienden van de Marinierskapel zal de naam van Cor van Kapel voor altijd en onlosmakelijk verbonden blijven aan de stichting. In 2013 droeg hij de voorzittershamer over en als eerbetoon bood de Marinierskapel met Tamboers & Pijpers hem een muzikaal afscheid aan op de Van Ghentkazerne, o.a. met het spelen van de "Cor van Kapel mars".

Schermafbeelding_2014-09-28_om_14.18.14.jpg


Dirigenten Marinierskapel der Koninklijke Marine 1945 - heden

1945 - 1957: majoor der marinierskapel G. Nieuwland

Gijsbert Nieuwland kreeg zijn eerste muzieklessen in zijn geboorteplaats Gouda. Hierna ging hij naar het Rotterdams Conservatorium om theorie, piano en orgel te studeren. Bij Eduard Flipse studeerde hij vervolgens instrumentatie en orkestdirectie.In 1945 werd Nieuwland benoemd tot de eerste directeur van de Marinierskapel. In de twaalf jaar dat hij er leiding gaf, wist hij de kapel van niets tot internationale vermaardheid op te werken. Hij heeft hiermee de basis gelegd voor de grote populariteit van de hedendaagse Marinierskapel.Na deze periode werd hij hoofd lichte muziek bij de AVRO en in 1962 volgde hij Hugo de Groot op als dirigent van het Promenadeorkest van de NOS. Verder verzorgde hij de muziek voor de populaire tv-series Floris en Herkent U deze melodie?.Gijsbert Nieuwland overleed in 1975 op 62-jarige leeftijd.


1957 - 1964: kapitein der marinierskapel H.C. van Lijnschooten

Henk van Lijnschooten volgde van 1936 tot 1943 zijn eerste muzikale opleiding aan de volksmuziekschool in ’s-Gravenhage waar hij vioolles en algemene muzikale vorming kreeg. In diezelfde periode bekwaamde hij zich op klarinet en saxofoon als lid van verschillende harmonie- en fanfareorkesten. Een zeer brede en diepgaande muziekopleiding ontving hij in de periode 1944 - 1952 van Frits Koeberg. Inmiddels maakte hij in 1946 ook zijn debuut als militair muzikant, toen hij aantrad als klarinettist en violist bij de Koninklijke Militaire Kapel.Na drie jaar orkestdirectie te hebben gestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag werd van Lijnschooten in 1957 aangenomen als directeur van de Marinierskapel. Onder zijn leiding werd er meer aandacht besteed aan het klassieke repertoire. Tevens werden er vele nieuwe grammofoonplaten gemaakt, ditmaal in stereo, waarvan er naar schatting twee miljoen zijn verkocht, tot in Japan toe.Na zijn periode als dirigent van de Marinierskapel zette hij zich in voor muziekschoolopleidingen, componeren, doceren, jureren en werkt aan diverse conservatoria. Na zijn pensionering heeft hij nog enkele jaren leiding gegeven aan een seniorenorkest, waarvan veel oud-muzikanten van de Marinierskapel deel uitmaakten.


1964 - 1975: majoor der marinierskapel J.P. Laro

Joop Laro was bij de Marinierskapel een van de muzikanten van het eerste uur. Hij was van 1945 tot 1953 klarinettist bij de kapel. Hij kwam uit een muzikaal gezin, zijn vader en grootvader waren beide kapelmeesters. Zijn muziekstudie voor het hoofdvak klarinet en bijvak piano volgde hij aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Na het behalen van zijn diploma studeerde hij door voor orkestdirectie bij onder andere Rocus van Yperen.In 1953 verliet hij de Marinierskapel om leiding te gaan geven aan de Johan Willem Frisokapel van de landmacht. Na elf jaar verruilde Laro het groen van de landmacht weer voor het blauw-met-de-rode-bies en werd hij in 1964 directeur van de Marinierskapel. Laro componeerde vele marsen, waaronder de bekende

Inspectiemars en Qua Patet Orbis.Zijn NIWIN-mars werd in 1949 de eerste grammofoonplaat van de Marinierskapel. Laro genoot grote bekendheid als jurylid voor de vier Nederlandse Federaties van harmonie- en fanfaregezelschappen en als jurylid in België en Oostenrijk. Hij was ook een van de vier leden van de muziekadviescommissie van de vier landelijke muziekorganisaties, de SONMO.
In 1975 werd Laro Inspecteur Militaire Muziek Krijgsmacht. Op 6 september 1992 overleed Joop Laro op 65-jarige leeftijd.


1975 - 1986: kapitein-luitenant ter zee J.J. Koops

Jaap Koops is na zijn voorganger Joop Laro de tweede die het van muzikant van de Marinierskapel bracht tot directeur en Inspecteur Militaire Muziek Krijgsmacht. Komend uit een muzikaal milieu, volgde hij privélessen bij de bekende muziekpedagoog Jan Marinus en studeerde hij muziektheorie.In 1959, toen hij zijn dienstplicht vervulde in het Trompetterkorps van de Huzaren van Boreel, reageerde hij op een vacature voor trompettist bij de Marinierskapel en werd aangenomen als muzikant der eerste klasse. Na een zestal jaren bood de Koninklijke Marine Jaap Koops de mogelijkheid om orkestdirectie te gaan studeren bij Henk van Lijnschooten.

In december 1975 nam Koops de leiding van de kapel over van Joop Laro. Zijn voorliefde voor eigentijdse muziek werd hem zowel door zowel het orkest als het publiek niet altijd in dank afgenomen. Uit die tijd stamt ook de nauwere samenwerking met de United States Marineband, waardoor de kapel ook steeds meer originele Amerikaanse klassieke blaasmuziek ging spelen. In zijn periode is er ook een begin gemaakt met de jaarlijkse traditionele Korpsconcerten.Op 1 april 1986 werd Koops voor precies zes jaar Inspecteur Militaire Muziek Krijgsmacht. Na die tijd zocht hij het theater weer op en sindsdien treedt hij in binnen- en buitenland regelmatig op als gastdirigent. Daarnaast is hij nog docent aan de conservatoria van Rotterdam en Arnhem voor het hoofdvak directie harmonie- en fanfare. Ook wordt hij veel gevraagd als jurylid bij muziekevenementen. In 1991 is hij gekozen in het bestuur van de World Association of Symphonic Bands and Ensembles. In Nederland is Jaap Koops voorzitter van de bond van orkestdirigenten.


  

1986 - 1995: majoor der marinierskapel G.D. Buitenhuis

Net als de twee directeuren voor hem kwam ook Gert Buitenhuis uit een muzikaal gezin. Op zijn vijfde kreeg hij zijn eerste pianolessen. Op zijn veertiende jaar reeds verving hij regelmatig de dirigent van de Koninklijke Doornse Harmonie die in de Vaandelafdeling speelde en op zijn achttiende jaar had hij reeds een conservatoriumdiploma op zak. Hij studeerde in 1962 af op piano, klarinet en slagwerk aan het Utrechts Conservatorium bij onder andere Kees van Baaren, Sam Dresden en Herman Strategier. In datzelfde jaar moest Buitenhuis in dienst en kwam bij de Marinierskapel die toen onder leiding stond van Henk van Lijnschooten. Hij was een van de eersten die een blauw uniform kreeg aangemeten omdat de groene battledress sinds 31 december 1961 tot het verleden behoorde. Nog geen halfjaar later was hij concertmeester van de kapel en werd hij de vaste pianist van het Strijkje. In 1978 behaalde Gert Buitenhuis, in een winter, cum laude het groot diploma orkestdirectie. In de periode vanaf Joop Laro produceerde Buitenhuis een ontelbaar aantal arrangementen. Een absoluut hoogtepunt was voor hem het Nationaal Bevrijdingsprogramma in 1985, in Ahoy in Rotterdam, voor Koningin Beatrix. Hij arrangeerde alle muziek voor het tweeënhalf uur durende programma, met onder andere Wieteke van Dort, Lenny Kuhr en André van Duin, dat live werd uitgezonden via de tv. In februari 1986 volgde Buitenhuis zijn voorganger Jaap Koops op als dirigent van de Marinierskape;. Hij was de eerste - en tot nu toe de enige - directeur die als muzikant bij de Kapel is begonnen en als directeur de Koninklijke Marine verlaat. Na zijn functioneel leeftijdsontslag (FLO) heeft hij zijn muzikaal bestaan voortgezet als docent HaFaBra aan het Twents Conservatorium in Enschede. Daarnaast bleef hij deel uitmaken van het college van juryleden van het Nederlands Instituut voor Blaasmuziek (NIB) en van de adviescommissies van het toenmalige ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) op muziekgebied. Nog steeds is hij regelmatig te zien als gastdirigent bij buitenlandse orkesten, met name Noorwegen, en blijft hij zijn harmonieorkest OBK uit Zeist al vele jaren trouw. De tijd die overblijft besteed Buitenhuis onder andere aan zijn eigen muziekuitgeverij Mythen Hollanda.


1995 - 2000: majoor der marinierskapel M.W.M. Hamers

Maurice Hamers, geboren in 1962, was de zesde directeur van de Marinierskapel en de eerste die niet afkomstig was uit de kapel. Eerst volgde hij gedurende een aantal maanden een versnelde officiersopleiding bij het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) te Den Helder. Ook was hij enige tijd geplaatst aan boord van een fregat en een mijnenjager.
Als hij op 1 december 1995 het dirigeerstokje overneemt van Gert Buitenhuis is hij op dat moment 33 jaar. Hij studeerde trompet en Harmonie- en fanfaredirectie aan het conservatorium van Maastricht. Hij was negentien jaar toen hij reeds twee landstitels wist te veroveren met het Fanfareorkest van Valkenburg. In 1993 bracht hij de fanfare St. Martinus uit zijn woonplaats Urmond naar het landskampioenschap in de hoogste afdeling. Hetzelfde gebeurde een jaar later met het harmonieorkest St. Cecilia uit Simpelveld evenals met de Brassband Limburg in 1991 en 1993. Ook als arrangeur en componist verdiende hij zijn sporen. Zijn compositie Chameleon voor Brassband en Es-bas werd op het Europese Brassband Kampioenschap in Rotterdam verkozen tot de beste compositie van 1991. In 1995 componeerde hij El Conquistador voor bariton (vocaal) en harmonieorkest. Verder componeerde hij onder andere New Life (1993) en Apparation (1997) voor fanfare. Op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade wist hij in 1989 de zilveren dirigeerstok te veroveren. Overigens was de Marinierskapel niet vreemd voor Hamers, want in 1988 deed hij examen met het orkest voor het grote diploma Harmonie- en fanfaredirectie. Naast zijn directeurschap van de Marinierskapel was en is Hamers nog steeds regelmatig te vinden als jurylid bij muziekconcoursen en ontvangt hij uitnodigingen om op te treden als gastdirigent in binnen- en buitenland, zoals van de de Symphonic Band of Trondheim (Noorwegen) en Karlskrona (Zweden). Verder geeft hij masterclasses en workshops in zowel Nederland als in het buitenland. Op 1 september 2000 heeft Maurice Hamers de Marinierskapel vroegtijdig verlaten. De dubbelfunctie van directeur en dirigent bleek voor hem zwaarder dan gedacht. Daarbij hield hij te weinig tijd over om zich aan zijn passies te wijden: het componeren en het geven van workshops en masterclasses. Ook kon hij dan vaker ingaan op uitnodigingen voor gastdirecties. Momenteel werkt Hamers in Duitsland op de Musikhochschule in Nürnberg-Augsburg. Hij helpt daar de nieuwe opleiding Hafa-directie van de grond af op te bouwen.


2000 - 2001: eerste luitenant der Mariniers D. Roelofsen

Wegens voortijdig vertrek van Maurice Hamers nam per 1 april 2000 de kapelmeester van de Marinierskapel, eerste luitenant der mariniers Dick Roelofsen, de dirigentenfunctie over in afwachting van een nieuwe dirigent.
In 1963 startte Roelofsen zijn muzikale loopbaan als hoornist bij de Harmonie te Ede. Hij studeerde hoorn aan het conservatorium in Arnhem, waar hij les kreeg van Frits Hehne en Jaap Prinsen. In 1976 werd hij als hoornist aangenomen bij de Marinierskapel. In de periode 1984-1988 studeerde hij Harmonie- en fanfaredirectie aan het conservatorium in Enschedé. Dit resulteerde in 1998 in de functie van assistent-dirigent bij de Marinierskapel. Het jaar waarin Roelofsen de Marinierskapel leidde, kende een paar bijzondere hoogtepunten zoals een optreden met Volumia! tijdens Sail Amsterdam en het afscheid van Olympisch goud-winnaar Gestion Bonfire, het paard van de Olympisch dressuurkampioene Anky van Grunsven. Zelf vond hij het een grote eer om de jaarlijkse Korpsconcerten te mogen dirigeren. Met de komst van dirigent Jansen keerde Roelofsen terug in zijn functie als kapelmeester.


2001 - 2008: majoor der mariniers P.J.P.M. Jansen

Pieter Jansen is geboren op 29 februari 1956 in Heer, bij Maastricht. Hij stamt uit een gezin waarin muziek een belangrijke rol speelde. Op zeventienjarige leeftijd begon hij aan het conservatorium van Maastricht met de studie piano bij Jo Dusseldorp en Jean Antonietti en met de studie slagwerk bij Jean Semmeling. In 1979 sloot hij deze cum laude af. Inmiddels was Pieter Jansen in 1978 begonnen als eerste slagwerker bij het Limburgs Symfonie Orkest (LSO) te Maastricht. Dat het slagwerk hem lief was bleek wel uit het feit dat hij achttien jaar bij het LSO heeft gewerkt. In deze periode behaalde hij in 1983 het praktijkdiploma Hafa-directie. Hij zette zijn studie voort bij Piet Stalmeier. Dit resulteerde in 1988, na een succesvol concert met de Koninklijke Militaire Kapel uit Den Haag, in het einddiploma Hafa-directie.
In 1993 was Pieter Jansen voor het eerst gastdirigent bij de Marinierskapel en in 1996 werd hij chef-dirigent van de Koninklijke Militaire Kapel. In deze periode was hij onder andere gastdirigent bij het Limburgs Symfonie Orkest en het Brabants Orkest. Verder is hij hoofdvakdocent slagwerk aan het Maastrichts Conservatorium en artistiek leider van het Limburgs Slagwerkensemble. Met ingang van 1 maart 2008 heeft Pieter Jansen de functie van Inspecteur Militaire Muziek Krijgsmacht (IMMK) gekregen en blijft in deze hoedanigheid verbonden aan de Marinierskapel.


2008- 2013: majoor der mariniers H. Cnossen

Harmen Cnossen werd in 1965 geboren in Sneek. Hij studeerde slagwerk en piano aan de Muziek Pedagogische Academie in Leeuwarden, het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam en pauken aan de Herbert von Karajan Academie bij de Berliner Philharmoniker. Daarnaast volgde hij cursussen oude muziek in Weimar en Utrecht. Al tijdens zijn studie speelde Cnossen in het Europees Jeugd Orkest en dirigeerde hij kamermuziek, opera, oratorium, symfonieorkesten, musical en kerkmuziek. Daarnaast was hij vaste dirigent bij het Tchaikovsky Chamber Orchestra of Belgium. In de jaren 2000-2006 verbleef Cnossen in China. Hier dirigeerde hij onder andere het China National Symphony Orchestra, Shanghai Broadcasting Symphony Orchestra en het Hong Kong Philharmonic Orchestra. Ook werkte hij hier nauw samen met de dirigent Edo de Waart. In 2005 won hij de Hong Kong Philharmonic Orchestra Fellowship Award. Terug in Nederland werd hij dirigent van het Kerkraads Symfonie Orkest en in Amsterdam van het UvA-Orkest J. Pzn Sweelinck. 

Na afronding van zijn opleiding militaire vorming aan het Koninklijk Instituut Marine (KIM) te Den Helder is hij op 2 maart 2009 bij de kapel aangetreden in de rang van majoor der marinierskapel.


2013-2017: Majoor Peter Kleine Schaars

Peter Kleine Schaars, geboren op 10 augustus 1962 in Deventer, begint op 10 jarige leeftijd met trombone in de plaatselijke muziekvereniging. Zijn veelzijdige muzikale interesse groeit uit in het voltooien van vier conservatoriumopleidingen: trombone klassiek, trombone jazz, compositie/arrangeren en directie. De militaire dienstplicht vervult hij bij het Korps Mariniers en na het behalen van de elementaire vakopleiding (EVO) wordt hij vanwege zijn kwaliteiten ten dienst gesteld bij de Marinierskapel der Koninklijke Marine. In juni 1989 krijgt hij bij deze kapel een contract voor onbepaalde tijd aangeboden en is hij er gedurende 13 jaar werkzaam als trombonist, stafarrangeur en assistent-dirigent. Om gehoor te kunnen geven aan toenemende internationale werkzaamheden als componist en dirigent besluit hij in 2002 als sergeant-majoor de Marinierskapel te verlaten en reist vervolgens ruim 10 jaar regelmatig de wereld rond om bij vele symfonische blaasorkesten gastdirecties te verzorgen. Bij muziekuitgeverij De Haske / Hal Leonard aanvaardt hij tevens een deeltijdfunctie als klankregisseur en produceert in enkele jaren meer dan 250 cd’s. Daarnaast is hij de vaste dirigent van o.a. het Nederlands Politie Orkest, Gruno’s Postharmonie Groningen, de Koninklijke Biltse Harmonie en de Show- and Marchingband Kunst & Genoegen uit Leiden. Met deze laatste wint hij in 2005, naar aanleiding van drie achtereenvolgende wereldtitels, de prestigieuze WAMSB award. In 2010 is hij oprichter en dirigent van het professionele Inspiration Orchestra waarmee hij spraakmakende cross-over concerten organiseert en tevens management workshops verzorgt. Vanaf 1 juni 2013 werd hij aangesteld als dirigent en artistiek leider van de Marinierskapel der Koninklijke Marine en keert daarmee terug op het ‘oude muzikale nest’ in de hoedanigheid van majoor der marinierskapel, en heeft de KM 1 mei 2017 verlaten.


2017- heden : Majoor der Marinierskapel Arjen Tien


Arjan Tien (Leidschendam, 1968) studeerde viool en altviool aan het Utrechts Conservatorium en rondde in 1994 met de hoogste onderscheiding zijn opleiding tot Uitvoerend Musicus af.
In het Nationaal Jeugd Orkest was hij solo-altviolist en van 1992 tot 2005 was hij bij het Radio Filharmonisch Orkest werkzaam als altviolist.
Daarnaast studeerde hij orkestdirectie bij George Hurst, Roberto Benzi en Jean Fournet.
Tijdens een internationale masterclass voor dirigenten in Zwitserland won hij in 1997 de eerste prijs en het jaar hierna dirigeerde hij het KwaZulu-Natal Philharmonic Orchestra in Durban. Sindsdien wordt hij regelmatig uitgenodigd om producties bij dit en andere orkesten in Zuid-Afrika te leiden. Van 1999 tot 2001 volgde een benoeming tot assistent-dirigent bij het Radio Filharmonisch Orkest. Naast het chef-dirigentschap van het Magogo Kamerorkest (2006-2012) dirigeerde Arjan Tien in eigen land onder meer het Residentie Orkest, het Orkest van het Oosten, het Gelders Orkest, de philharmonie zuidnederland, Opera Zuid en de Nederlandse Reisopera. Ook in het buitenland is hij een veelgevraagd gastdirigent bij orkesten en operahuizen zoals de Royal Bangkok Symphony, het Cape Town Philharmonic, het WDR Funkausorchester, de Wermland Opera (Zweden) en realiseerde premières en vele cd, dvd, tv- en radio opnamen. De cd Quand tu dors met Wende Snijders (2004) begeleid door het Metropole Orkest onder leiding van Arjan Tien werd bekroond met een Edison.
Momenteel is hij parttime verbonden als hoofdvakdocent orkestdirectie aan het Conservatorium Maastricht en is onder meer artistiek adviseur van de Gauteng Opera in Johannesburg (Zuid-Afrika).
Al sinds 2011 heeft hij de Marinierskapel bij diverse gelegenheden als gastdirigent geleid en dit resulteerde per 1 maart 2017 tot de aanstelling als chef-dirigent en artistiek leider van de Marinierskapel der Koninklijke Marine.